Menü Kapat

Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye (Dr. İsmail Yıldırım)

Türk-İslâm edebiyatı sahasında meydana getirilen eserlere bakıldığında bunun önemli bir kısmının Hz. Peygamber’in doğumu, şemâili, şahsiyeti, nübüvveti, gazâları, ölümü vs. üzerine olduğunu müşahede ederiz. Türk-İslâm kültürüne mensup yazar ve şairler, bütün iyi ahlâkî vasıfları kendisinde toplayan ve hem dünya hem de âhiret hayatı için örnek model olan son peygamberini söz konusu muhtelif yönleriyle eserlerine konu etmişlerdir. Halkın manevî duygularına tercüman olan bu eserler kimi zaman sohbet meclislerinde terennüm edilmiş, kimi zaman âlî bir divanda padişahın huzurunda icrâ edilmiştir.

 

Hz. Peygamber’in maddî ve manevî hayatıyla ilgili kaleme alınan eserler şüphesiz çok fazladır. Bu eserlerin başında en çok temayüz edenler ise siyer, hilye, mi‘râciyye, şemâil ve na‘tlardır. Nitekim 18. yüzyılın meşhur şairlerinden Nazîm Yahya (ö. 1727) kaleme aldığı müretteb beş divanının üçte ikisini na‘tlara ayırmış, devrinde “na‘t-gû” olarak bilinmiştir. Yine Bursalı Lâmi‘î Çelebi’nin (ö. 1532) Şevâhidü’n-nübüvve tercümesi Hz. Peygamber’e duyulan derin muhabbet ve saygının tezahürüdür. Bu ve buna benzer kaleme alınan eserleri çoğaltmak elbette mümkündür. Burada kayda değer olan şair ve nasirlerimizin Hz. Peygamber’e olan yakın alâkalarıdır. Bu ilgiye sahip olmuş müelliflerden biri de “Siyer” tarzında kaleme aldığı Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye’siyle Yusuf Ziyâ Yozgadî’dir.

 

Elinizdeki kitap giriş, birinci bölüm ve ikinci bölüm olmak üzere üç kısma ayrıldı. Giriş bölümünde “Siyer” kelimesinin lügat ve ıstılahî manası; “Siyer İlminin Doğuşu ve Tarihî Seyri” başlığı altında siyer ilminin tarihî menşei ve seyri dile getirildi. Birinci bölüm, eserin müellifi Yusuf Ziyâ Yozgadî’nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserlerine ayrıldı. Son bölümde ise Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye’nin şekil ve muhteva unsurlarından bahsedildi. Akabinde eserin çeviriyazısı verildi. Okuyucu açısından kolaylık sağlaması maksadıyla metnin sonuna şahıs, eser ve yer adları indeksi eklendi.

 

Barkod 978-605-7785-23-7
Eser Adı Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye

 

Eserin Dili Türkçe
Yazar Yusuf Ziyâ Yozgadi
Hazırlayan Dr. İsmail YILDIRIM
Kapak Tasarım Erol ATICI
Kağıt Bilgisi 70 gr Enso
Kapak Bilgisi Karton Kapak
Baskı Tarihi 2019
Çıkış tarihi 2019
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 236
Ebat X, Y, Z (mm.)
(En, Boy, Derinlik)
17 x 24
ISBN 978-605-7785-23-7

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Mir’ât-ı Muhammediyye ve Menâkıb-ı Ahmediyye (Dr. İsmail Yıldırım)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir